Reserveren

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres (hierop ontvangt u de bevestiging)

Datum en tijdstip

Aantal personen

Opmerkingen

Ik accepteer de Uniforme Voorwaarden Horeca:

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Top