Reserveren

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres (hierop ontvangt u de bevestiging)

  Datum en tijdstip

  Aantal personen

  Opmerkingen

  Ik accepteer de Uniforme Voorwaarden Horeca:

  Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

  Top